Góra
Polityka prywatności | Alicja Janowicz Fitness Motivation
fade
6800
page-template-default,page,page-id-6800,eltd-core-1.1.2,alicja janowicz blog 2018-ver-1.4,,eltd-smooth-page-transitions,ajax,eltd-blog-installed,page-template-blog-standard,eltd-header-standard,eltd-fixed-on-scroll,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-dropdown-default,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Polityka prywatności

1. Korzystanie ze strony blog.alicjajanowicz.pl, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych jest Alicja Fitness Motivation Alicja Janowicz, Bolesława Chrobrego 61 62-060 Stęszew, NIP: 7772832282, kontakt: sklep@alicjajanowicz.com

3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego, uniemożliwi kontakt z blog.alicjajanowicz.pl.

4. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie.

5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

9. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

10. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

11. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę blog.alicjajanowicz.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Dane użytkowników strony blog.alicjajanowicz.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie blog.alicjajanowicz.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

13. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę blog.alicjajanowicz.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie blog.alicjajanowicz.pl zostały opisane w Polityce cookies

15. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

16. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami urządzeniach, nośnikach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych – firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.

17. Dane w formie papierowej będą przechowywane zamkniętych na klucz szafach w pomieszczeniach, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

18. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.